Publicare anunturi Anuntul Telefonic, ziar bucurestean, 20.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
GRAND MATERIAL RECYCLING SRL, titulara a activitatii "Colectarea deseurilor nepericuloase" cod CAEN 3811, "Colectarea deseurilor periculoase" cod CAEN 3812, "Recuperarea materialelor reciclabile sortate" cod CAEN 3832, "Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor " cod CAEN 4677, desfasurata in Jud.Ilfov, Oras Pantelimon, Bd Biruintei, nr.172, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind potentialul impact al activitatii asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Ilfov, tel: 0214301402, office@apmif.anpm.ro, zilnic, intre orele 9:00-13:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE S.C. CTPARK KAPPA S.R.L., titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, CABINA POARTA, ANEXE TEHNICE, IMPREJMUIRE, POARTA ACCES, PARCARI SI CIRCULATII DE INCINTA, AMENAJARI EXTERIOARE, BAZIN DE RETENTIE, BAZIN VIDANJABIL, O.S., BRANS. UTILITATI SI ALIPIRE TERENURI" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in Localitatea Chitila, Str. Rudeni, Tarlaua 23, Nr. Cad. 57134, judet Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de proiectare faza Expertiza tehnica si intocmire Studiu de Fezabilitate/Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: Lot 2:4) Pod pe DN 7 km 509+600, loc. Lipova, judetul Arad", propus a fi amplasat in orasul Lipova, intravilan, FN, DN7 KM 509+600, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in Municipiul Bucuresti, Ddul Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00-14:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de proiectare faza Expertiza tehnica si intocmire Studiu de Fezabilitate/Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: Lot 2:3) Pod pe DN 7 km 479+867, loc. Capruta, judetul Arad", propus a fi amplasat in comuna Barzava, sat Capruta, intravilan, FN, DN7 km 479+867, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in Municipiul Bucuresti, Ddul Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00-14:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Aceasta informare este efectuata de SC PARKS DEVELOPMENT SRL cu sediul in sat Stefanestii de Jos, com. Stefanestii de Jos, str. Europa nr. 1, Complex Cosmopolis, bl. M4, et. 1, ap. 104, jud. Ilfov , tel. 0729.032.728 ce intentioneaza sa solicite de la S.G.A. Ilfov, avizul de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor obiectivului " CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, PLATFORMA BETONATA, IMPREJMUIRE, SPATII DE PARCARE, POST TRAFO, UTILITATI SI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA, Localitatea Chitila, judetul Ilfov, NR CAD 57309 si 57310" Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de notificare este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, dupa data de 14 iunie 2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Agentia pentru Protectia Mediului Maramures anunta publicul interesat asupra necesitatii efectuarii evaluarii de mediu si a evaluarii adecvate in vederea obtinerii avizului de mediu pentru "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL - UP XVII TIBAU", situat pe raza judetelor Maramures si Suceava, titular INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sector 3, SPL. Unirii, nr. 165, cladirea TN OFFICES 3, et. 5. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare, se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
CNAIR SA, expropriator in numele statului roman pentru realizarea investitiei "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea", ii ANUNTA pe toti titularii drepturilor reale/orice persoane care justifica un interes legitim asupra imobilelor afectate de amplasamentul investitiei identificati conform HG.1602/2022 si HG.705/2023, situate in UAT Braila, UAT Vadeni din Jud. Braila, UAT Smardan si UAT Jijila din Jud.Tulcea, ca in temeiul art. 19(2) Legea 255/2010 si art. 15(1) HG 53/2011, in perioada 14.06.2024 - 25.06.2024, sa depuna in atentia Secretarilor generali ai primariilor, optiunile privind acceptarea cuantumului despagubirii propuse si copii legalizate ale documentelor doveditoare:la Consiliul Local al Municipiului Braila, avand locatia in prezent in Mun. Braila, Calea Calarasilor nr, 17, e-mail: pmb@pmbr.ro;la Consiliul Local al Comunei Vadeni, in str. Emilia Dumitrescu nr.181, jud.Braila, e-mail: office@vadeni.ro;la Consiliul Local al Comunei Smardan, Str. Preot Stefan Carlan nr. 117, Comuna Smardan, Jud Tulcea, Email: secretar@primariasmardantulcea.ro;la Consiliul Local al Comunei Jijila, Str. Principala nr. 77, Comuna Jijila, Jud Tulcea, E-mail: prmrjijila@yahoo.com.In perioada 26.06.2024 - 27.06.2024, se vor desfasura lucrarile Comisiilor constituite la nivelului Consiliilor Locale Braila, Vadeni, Smardan si Jijila, la sediile mentionate, pentru analiza cererilor si documentelor, in vederea emiterii Procesului verbal si Hotararii de acordare a despagubirilor, titularii urmand a fi convocati prin posta. Planul cu amplasamentul imobilelor expropriate, insotit de tabelele cu imobilele expropriate si Decizia de expropriere sunt afisate la sediile si pe web site-urile Consiliilor locale, incepand cu data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Composesoratul Urbarial "Dumbrava" Buhani, Composesoratul Urbarial "Plesa" Paulian si Composesoratul Urbarial Minead, judetul Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Arad a primei versiuni a Amenajamentul silvic intocmit pentru UP XIII Buhani-Paulian-Minead din judetul Arad, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al amenajamentului propus pot fi consultate la A.P.M. Arad loc. Arad, str. Splaiul Mures, FN, luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 in intervalul de 15 zile de la data anuntului sau la adresa de e-mail: office@apmar.anpm.ro. Sugestii / observatii pot fi depuse in scris la APM Arad in acelasi interval de timp.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Composesoratul Urbarial "Cetatea" Dezna si Composesoratul Urbarial "Magura" Laz , judetul Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Arad a primei versiuni a Amenajamentul silvic intocmit pentru UP XII Dezna-Laz din judetul Arad, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al amenajamentului propus pot fi consultate la A.P.M. Arad loc. Arad, str. Splaiul Mures, FN, luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 in intervalul de 15 zile de la data anuntului sau la adresa de e-mail: office@apmar.anpm.ro. Sugestii / observatii pot fi depuse in scris la APM Arad in acelasi interval de timp.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Composesoratul Urbarial Ranusa, judetul Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Arad a primei versiuni a Amenajamentul silvic intocmit pentru UP XV Ranusa din judetul Arad, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al amenajamentului propus pot fi consultate la A.P.M. Arad loc. Arad, str. Splaiul Mures, FN, luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 in intervalul de 15 zile de la data anuntului sau la adresa de e-mail: office@apmar.anpm.ro. Sugestii / observatii pot fi depuse in scris la APM Arad in acelasi interval de timp.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
UAT municipiul Deva, titular al obiectivului REGENERAREA URBANA A ZONEI "MICRO 15", cu amplasamentul identificat prin Zona cartierului Micro 15, localitatea Deva, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700, zilnic intre orele 09-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
SC Real Estate Ver Invest SRL, Ilie Aurelian-Trandafir, Ilie Ana Gabriela, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, cu suprafata totala de 45785 mp., suprafata formata din Nr.Cad. 65575 cu o suprafata de 19875 mp avand ca proprietari pe Real Estate Ver Invest SRL, Nr. cad. 65591 cu suprafata de 9785 mp. avand ca proprietari pe Ilie Aurelian-Trandafir, Ilie Ana Gabriela, Nr. cad. 65822 cu suprafata de 16125 mp. avand ca proprietari pe Real Estate Ver Invest SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 13.06.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare BABOIA SOLAR PLANT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Siriului, nr.22-26, titulara a proiectului 'Construire, imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 'Construire, imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare' propus a fi amplasat in comuna Ogrezeni, tarla 95, 94, 93/2, 93/1 parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6, nr. carti funciare 34095,30196, 30203, 34098, judetul Giurgiu.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul'Construire, imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare" propus a se realiza in comuna Ogrezeni, T95, jud. Giurgiu.Informatiile porivind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu si la BABOIA SOLAR PLANT SRL cu sediul in mun. Bucuresti, sector 1, str. Siriului, nr.22-26, sector 1. Proiectul deciziei de incadrare de nesolicitare a evaluarii asupra mediului si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30, vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmttoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proieectul de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
ANUNT PUBLIC.

DN AGRAR STRAJA, in calitate de beneficiar anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire adaposturi deschide pentru animale (Padocuri), moara furajera si platforme betonate" propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Berghin,, com. Berghin, jud. Alba
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Alba, Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv in zilele de vineri, intre orele 09:00 - 13:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro
Observatiile publicului se primesc la sediul APM ALBA, din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Anunt public privind decizia Etapei de incadrare S.C. RETAIL PARK MEDGIDIA S.R.L. titular al proiectului "CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, CONSTRUIRE TOTEM, REALIZARE IMPREJMUIRE, BRANSAMENT LA UTILITATI SI AMENAJARE ACCES RUTIER ", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, CONSTRUIRE TOTEM, REALIZARE IMPREJMUIRE, BRANSAMENT LA UTILITATI SI AMENAJARE ACCES RUTIER" ", propus a se implementa in Jud. Constanta,Str. Independentiei, nr. 12, 12B, 12 D, Lot 1/1/1/1/1/1/1/1/2/1, lot 4/2, 3/2, 8, 11,12, 7, 5, 6/1/1, 6/2/1, Medgidia. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta, Strada Unirii, nr. 23, Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare BABOIA SOLAR PLANT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Siriului, nr.22-26, titulara a proiectului ``Imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ``Imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare`` propus a fi amplasat in comuna Ogrezeni, tarla 33, 32, parcela 520/1, 515, NC 34005, 34105, 34002, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

ANUNT PUBLIC- APM CALARASI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
DANUBE POWER RENEWABLES SRL titular al proiectului ,,REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC PENTRU CONECTAREA LA SEN A CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE COM. CUZA VODA, JUD. CALARASI, CF. ATR 0858638/ 30.08.2022", anunta publicul interesat asupra luarii Deciziei Etapei de Incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, (in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului), pentru "REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC PENTRU CONECTAREA LA SEN A CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICA COM. CUZA VODA, JUD. CALARASI, CF. ATR 0858638/ 30.08.2023", propus a fi amplasat in extravilan, , comuna Cuza Voda DN31, DN 3 , municipiul Calarasi, judetul Calarasi, DN 3, 32437, 22224, 22403, 32301, 32302, 21328, in vecinatatea ariei naturale projetate ROSPA0051 Iezeru-Calarasi. Proiectul Deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi, din soseaua Chiciului, nr. 2, judetul Calarasi, 910005, in zilele de luni-vineri, intre orele 1000-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet - http: //www.anpm.ro/web/ apm-calarasi/ acordul-de-mediu/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Titularul CONFORT S.A., cu sediul in mun. Calarasi, Aleea Centralei, nr. 1, jud. Calarasi, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la: P.U.Z - INFIINTARE PARC INDUSTRIAL, amplasat in mun. Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 162, nr.cad. 34959, jud. Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului se face la APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt (17.06.2024).

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Titularul CONFORT S.A., cu sediul in mun. Calarasi, Aleea Centralei, nr. 1, jud. Calarasi, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la: P.U.Z - INFIINTARE PARC INDUSTRIAL, amplasat in mun. Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 162, nr.cad. 34959, jud. Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului se face la APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt (17.06.2024).

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Anuntul Telefonic
Ghid de publicat anunturi in ziarul Anuntul Telefonic

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Anuntul Telefonic

Pentru a publica anunturi in ziarul Anuntul Telefonic va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Anuntul Telefonic. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Anuntul Telefonic

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Anuntul Telefonic este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Anuntul Telefonic pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Anuntul Telefonic si aparitia in ziarul Anuntul Telefonic

Dupa plata anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Anuntul Telefonic aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Anuntul Telefonic in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Anuntul Telefonic.

Cum confirm plata anunturi ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Anuntul Telefonic va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Anuntul Telefonic vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Anuntul Telefonic. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Anuntul Telefonic va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Anuntul Telefonic.

Anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Anuntul Telefonic?

Plata anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Anuntul Telefonic cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Anuntul Telefonic in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Anuntul Telefonic sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Anuntul Telefonic"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Anuntul Telefonic" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Anuntul Telefonic"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Anuntul Telefonic pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Anuntul Telefonic pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Anuntul Telefonic pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Anuntul Telefonic la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Anuntul Telefonic la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Anuntul Telefonic. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Anuntul Telefonic

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Anuntul Telefonic este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Anuntul Telefonic pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Anuntul Telefonic va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Anuntul Telefonic si aparitia in ziarul Anuntul Telefonic

Dupa plata anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic la rubrica DIVERSE

Anunturi Anuntul Telefonic Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Anuntul Telefonic DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Anuntul Telefonic CITATII

Anunturi Anuntul Telefonic Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Anuntul Telefonic OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Anuntul Telefonic Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic PIERDERI

Anunturi Anuntul Telefonic Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Anuntul Telefonic Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Anuntul Telefonic?

Anunturi in ziarul Anuntul Telefonic se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
14 Jun 2024
#boycotAustria