Publicare anunturi Anuntul Telefonic, ziar bucurestean, 20.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

City Life Titular Planului Urbanistic Detaliu

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Jul 2024
S.C. CITY OF LIFE S.R.L.titular al Planului Urbanistic de Detaliu amplasat în STR. TARNAVA NR. 25-29, SECTOR 1, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, anunță publicul interesat că s-a depus la Primăria Sectorului 1, Direcția de Urbanism, în procesul de consultare a publicului, documentația P.U.D. DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE SPITAL POLICLINIC CITY OF LIFE un corp S+P+ S+P+3E+E4r si un corp S+P+1E în vederea avizării și aprobării. Observațiile și propunerile publicului interesat și direct afectat de propunerile P.U.D.-ului menționat pot fi transmise în termen de 15 zile prin poștă pe adresa Banu Manta nr. 9, Sector 1, București - Direcția Urbanism.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Jul 2024
Administratorul unic al TCE REMAT S.A., (denumita in continuare Remat), societate cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 172 - 176, Cladirea A, corp A2, etaj 2, birou 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11879/2018, cod unic de inregistrare 2039643, avand capitalul social subscris si varsat de 317497,5 LEI, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor actului constitutiv al Remat (Actul Constitutiv), CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TCE REMAT SA (AGEA) pentru data de 27 august 2024, ora 11,30, la punctul de lucru TCE REMAT SA din Piatra Neamt, bld. Grl. Nicolae Dascalescu, nr. 287, judetul Neamt. In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGEA nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGEA pentru data de 28 august 2024, aceeasi ora si la aceeasi adresa, avand aceeasi ordine de zi. Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul actionarilor ca actionari ai Societatii, la sfarsitul zilei de 22 august 2024 (Data de Referinta), au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi. Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea: 1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie intre societatile: i) TC COMPILIMPEX SRL, societate comerciala cu sediul social in municipiul Piatra Neamt, Bulevardul GENERAL NICOLAE DASCALESCU, Nr. 287, Judet Neamt, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J27/1817/1993, cod unic de inregistrare 4880498, avand capitalul social subscris si varsat de 10196100 LEI ii) TCE PETROFOREST SRL, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 172-176, CLADIREA A, CORP A2 - birou 9, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11151/2018, cod unic de inregistrare 23669676, avand capitalul social subscris si varsat de 45000 LEI iii) TCE REMAT SA, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 172-176, CLADIREA A, CORP A2 - birou 1, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11879/2018, cod unic de inregistrare 2039643, avand capitalul social subscris si varsat de 317497,5 LEI iv) TCE SEF PETROFOREST SA, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 172-176, CLADIREA A, CORP A2 - birou 10, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11374/2018, cod unic de inregistrare 2039376, avand capitalul social subscris si varsat de 27234638,95 LEI v) TCE UMARO SA, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 172-176, CLADIREA A, CORP A2 - birou 2, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11877/2018, cod unic de inregistrare 2053877, avand capitalul social subscris si varsat de 12462160,8 LEI, in calitate de societati absorbite (denumite impreuna "Societatile") si societatea TCE COMPPIL SA, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 172 - 176, Cladirea A, corp A2, etaj 2, birou 11, inregistrata in registrul comertului cu numarul J40/11054/2018, cod unic de inregistrare 1579653, avand capitalul social subscris si varsat de 1209335 LEI, in calitate de societate absorbanta (denumite impreuna "Societatile care fuzioneaza"), in conditiile prevazute de Proiectul de Fuziune intocmit de administratorii societatilor implicate in fuziune si autentificat sub nr. 214/11.04.2024 la BNP Tudor Sorin, conform dispozitiilor art. 239 al.(1) din Legea nr. 31/1990, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, publicatia nr. 2679/30.05.2024, (denumit in cele ce urmeaza "Proiectul de Fuziune"), precum si aprobarea Proiectului de Fuziune. 2. Aprobarea datei efective a fuziunii astfel cum a fost stabilita prin Proiectul de Fuziune, respectiv data inscrierii in registrul comertului a mentiuni privind majorarea capitalului social al TCE COMPPIL SA (data efectiva) precum si aprobarea utilizarii situatiilor financiare de la data de 31 ianuarie 2024 aferente Societatilor care fuzioneaza. 3. Aprobarea implementarii fuziunii, respectiv transferul tuturor activelor si pasivelor apartinand societatilor absorbite catre societatea absorbanta TCE COMPPIL SA, conform dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, ale Proiectului de Fuziune si declaratiilor societatilor absorbite privind stingerea pasivului. Drepturile asupra activelor si pasivelor societatilor absorbite vor fi transferate de drept ca efect al procesului de fuziune prin absortie, prin transfer universal, catre TCE COMPPIL SA, la Data Efectiva, transferul urmand a opera potrivit Proiectului de Fuziune. TCE COMPPIL SA, in calitate de societate absorbanta si TCE REMAT SA, in calitate de societate absorbita, vor incheia, oricand pana la Data Efectiva, procese-verbale de predare-primire, care vor produce efecte la Data Efectiva, in cuprinsul carora vor fi mentionate toate activele si pasivele transferate ca urmare a fuziunii. De asemenea, dupa Data Efectiva, TCE COMPPIL SA poate incheia, dupa caz, unul sau mai multe procese-verbale de transfer in cuprinsul carora vor fi mentionate activele si pasivele transferate ca urmare a fuziunii. TCE COMPPIL SA va prelua toate bunurile mobile si imobile ale TCE REMAT SA, ca efect al fuziunii de la Data Efectiva. 4. Aprobarea transferului universal si de drept catre TCE COMPPIL SA a tuturor drepturilor (reale si de creanta) prezente si viitoare asupra bunurilor detinute de TCE REMAT SA sau utilizate de aceasta in desfasurarea activitatii ei cu orice drept si sub orice forma, precum si toate drepturile conexe in legatura cu aceasta, conform prevederilor Proiectului de Fuziune, ca efect al fuziunii, incepand cu Data Efectiva. 5. Aprobarea realizarii de TCE COMPPIL SA, ulterior Datei Efective, in conformitate cu prevederile legale incidente, a formalitatilor de publicitate imobiliara si orice alte formalitati necesare transferului drepturilor (reale si de creanta) asupra bunurilor imobile. 6. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie al TCE COMPPIL SA cu posibilitatea de a subdelega catre o terta persoana puterile sale fara a fi necesara o aprobare prealabila, sa actioneze cu putere si autoritate deplina in fata tuturor instantelor judecatoresti, registrelor, departamentelor, oficiilor, notarilor, agentiilor si a altor persoane, institutii sau entitati oficiale, persoane fizice sau juridice din Romania, in fata oricarei unitati administrativ-teritoriale a acesteia, sau a oricarei autoritati municipale din Romania, sau in fata oricarei alte persoane juridice sau persoane fizice, in vederea inregistrarii in Registrul Comertului si asigurarii opozabilitatii procesului de fuziune prin absorbtie dintre TCE COMPPIL SA, TCE SEF PETROFOREST SA, TC COMPILIMPEX SRL, TCE PETROFOREST SRL, TCE REMAT SA, TCE UMARO SA si a efectelor fuziunii, astfel cum sunt reglementate prin Proiectul de Fuziune, mentionate si aprobate prin hotararea AGEA TCE COMPPIL SA. 7. Mandatarea administratorului unic al TCE REMAT SA in vederea intocmirii, semnarii si depunerii la Oficiul Registrului Comertului, cat si pentru ca, in numele si pe seama Societatii, sa ia toate masurile, respectiv sa semneze direct sau prin reprezentant imputernicit/delegat, orice alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a hotararii. 8. Aprobarea dizolvarii fara lichidare si a radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatii TCE REMAT SA incepand cu Data Efectiva a fuziunii, ca efect al fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune. 9. Aprobarea renuntarii, in conformitate cu prevederile art. 243 indice 3 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la examinarea de catre un expert independent desemnat de Registrul Comertului a Proiectului de fuziune, precum si la intocmirea de catre un asemenea expert a raportului scris catre potrivit 243 indice 3 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. 10. Renuntarea, in conformitate cu prevederile art. 243 indice 2 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la raportul scris, detaliat al administratorului fiecareia dintre societatile implicate in fuziune, prin care sa se precizeze fundamentul juridic si economic al fuziunii prevazut de art. 2432 alin. (1) si la furnizarea informatiilor prevazute de art. 243 indice 2 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Participarea actionarilor la lucrarile A.G.E.A. se va face in mod direct sau prin reprezentanti, in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 26.07.2024 si vor putea fi depuse / transmise pana la data de 22.08.2024. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi pulse la dispozitia asociatilor la sediul din mun. Piatra-Neamt, bld. G-ral Nicolae Dascalescu, nr. 287, jud. Neamt, incepand cu data de 24.07.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Jul 2024
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
GRIGORIE FLORIN
in calitate de lichidator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII

CETATE LIPOVA 2014 SRL
cu sediul in loc. Lipova strBugariu nr. 12B, Jud Arad, NR. ORC: J2/1084/2014, CUI: 433721925 , ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014.
Prin Incheierea civila nr. 164, din data de 10.07.2024, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 3139/108/2024. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 20.08.2024. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 02.09.2024
Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
Aceasta informare este efectuata de S.C. ECU-NATUR SRL., cu sediul in com. Lapusnicel, sat Parvova, nr. 17, Jud. Caras-Severin, C.U.I. RO22782161, Nr. Reg. Com. J-11/1038/20.11.2007, reprezentata de d-l Tunea Daniel, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatilor specific in cadrul investitiei: "Expoatare agregatelor minerale (pietris, nisip) perimetrul IABLANITA, comuna Iablanita, judetul Caras - Severin, cu folosirea luciului de apa rezultat ca lac de agreement. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus.

Aceast Informare Este Efectuat Cosmicor

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 03 Jul 2024
Această informare este efectuată de SC COSMICOR 2008 SRL cu sediul în com. Ziduri, sat Costieni, jud. Buzau, ce intenţionează să solicite de la A.B.A. Buzău - Ialomiţa, avizul de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrărilor obiectivelor: ”Construire foraje apa pentru irigatii, extravilan, com. Grebanu, T97, P2307 nr. cad. 21900 si nr. cad. 22080, jud. Buzau”
Aceasta investitie este : NOUA.
Aceasta solicitare de aviz de gospodarire a apelor este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata dupa data de 25.06.2024.

Anunt Public Conformitate Prevederile Privind

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/TITULAR: PFA DIMA LORIN. SEDIU: ORAS MACIN JUDET TULCEA: TELEFON/FAX: 0746190013. ACTIVITATEA: FERMA SUINE cod CAEN 0123. AMPLASARE OBIECTIV EXTRAVILAN ORAS MACIN. SCOPUL ATIVITATII: FERMA SUINE COD CAEN 0123. PREZENTAREA ACTIVITATII: In extravilanul localitatii Macin se desfasoara activitatea de crestere suine. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant. ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatieide mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

Multiservice Cyclop Anunta Publicul Obtinut

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
MULTISERVICE CYCLOP VTM SRL anunta publicul ca a obtinut Autorizatia de Construire nr. 935/07.11.2023 in scopul Alimentare cu energie electrica service auto-spor de putere imobil

Rompetrol Energy Anunta Publicul Interesat

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
ROMPETROL ENERGY S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei actualizarii deciziei etapei de incadrare si a acordului de mediu, pentru: MODIFICARE PROIECT IN TIMPUL EXECUTIEI "CONSTRUIRE CENTRALA TERMOELECTRICA IN COGENERARE" AUTORIZAT CU AC 533/10.11.2021, pe amplasamentul UT Midia, in oras Navodari, zona Industriala Midia, b-dul Navodari, nr. 9A, judetul Constanta, pentru care a fost emis ACORDUL DE MEDIU NR. 7/14.05.2013, DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE nr. 7718/07.01.2019 actualizata cu 95/17.03.2021 si Anexa nr. 7/17.03.2021. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta si la adresa din municipiul Constanta, b-dul Navodari, nr. 9A, Corp Administrativ, etaj 3, judetul Constanta, titular ROMPETROL ENERGY S.A., in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 26 Jun 2024
Cu numarul 20101/3/2024 a fost depusa in data de 17.06.2024 la Tribunalul Bucuresti cerere pentru inregistrarea Partidului pentru Salvarea Romanilor

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Anuntul Telefonic
Ghid de publicat anunturi in ziarul Anuntul Telefonic

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Anuntul Telefonic

Pentru a publica anunturi in ziarul Anuntul Telefonic va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Anuntul Telefonic. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Anuntul Telefonic

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Anuntul Telefonic este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Anuntul Telefonic pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Anuntul Telefonic si aparitia in ziarul Anuntul Telefonic

Dupa plata anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Anuntul Telefonic aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Anuntul Telefonic in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Anuntul Telefonic.

Cum confirm plata anunturi ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Anuntul Telefonic va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Anuntul Telefonic vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Anuntul Telefonic. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Anuntul Telefonic va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Anuntul Telefonic.

Anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Anuntul Telefonic?

Plata anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Anuntul Telefonic cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Anuntul Telefonic in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Anuntul Telefonic sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Anuntul Telefonic"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Anuntul Telefonic" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Anuntul Telefonic"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Anuntul Telefonic pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Anuntul Telefonic pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Anuntul Telefonic pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Anuntul Telefonic la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Anuntul Telefonic la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Anuntul Telefonic. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Anuntul Telefonic

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Anuntul Telefonic este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Anuntul Telefonic pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Anuntul Telefonic va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Anuntul Telefonic si aparitia in ziarul Anuntul Telefonic

Dupa plata anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic la rubrica DIVERSE

Anunturi Anuntul Telefonic Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Anuntul Telefonic DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Anuntul Telefonic CITATII

Anunturi Anuntul Telefonic Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Anuntul Telefonic OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Anuntul Telefonic Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic PIERDERI

Anunturi Anuntul Telefonic Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Anuntul Telefonic Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Anuntul Telefonic?

Anunturi in ziarul Anuntul Telefonic se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
24 Jul 2024
#boycotAustria